Født 08.01.2023

Leveringsklare ca 05.03.2023

For flere bilder og videoer klikk her: kennelnydeligheten på Instagram 🐕